محصولات داغنوامبر 2014 Aleborzma s Blog صفحهٔ 18

- بیشتر بدانید
مام دختر داریم و انگار به زودی باید یه عروسی تو خونه ما برپا بشه ، قند تو دلم آب کرده بودن بابا دلش نمی خواست هیچکداممان شوهرکنیم گفت حالا حالاها ازین خبرا نیست دختر باید درس بخونه تا رو پای ....

2012 Aleborzma s Blog صفحهٔ 149

- بیشتر بدانید
مشکل در تمرکز قدرت در دست غيرکُرد و غيرآذری نيست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر ....

2012 Aleborzma s Blog صفحهٔ 149

- بیشتر بدانید
استراتژی مناسب برای اين کار شکل دهی به قدرت اجتماعی است، يعنی قدرت سازمان يافته ی مردم در همه جا درمحله ها، در کارخانه ها، در مدارس و دانشگاه ها، در ,...