Wulkanizacja


Stan opon, prawidłowe ciśnienie w oponach i dopasowanie rodzaju opon do warunków klimatycznych (opony letnie i zimowe) to jedne z najważniejszych czynników wpływających na nasze bezpieczeństwo. Opony stanowią bowiem jedyny bezpośredni kontakt naszego
samochodu z nawierzchnią.
W naszej ofercie posiadamy duży wybór opon i felg wielu producentów, a na zamówienie klienta możemy także sprowadzić opony, które nie są w naszej stałej ofercie. Nasz pracownik pomoże dobrać opony dostosowane do Państwa budżetu i wymagań technicznych samochodu.

W zakresie usług wulkanizacji oferujemy:

› wymianę opon na felgach stalowych oraz aluminiowych
› pompowanie opon powietrzem lub na życzenie klienta azotem
› kontrola ciśnienia w oponach
› wyważanie kół
› naprawę opon
› kontrolę i ustawienie geometrii

Uwaga

Żle ustawiona zbieżność, błędna geometria kół czy zły stan zawieszenia wpływają na znaczące obniżenie bezpieczeństwa jazdy, komfortu podróży oraz zwiększają zużywanie się opon.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu jazdy i ekonomicznego zużywania się opon po zmianie opon zalecamy dokonanie kontroli i w przypadku potrzeby regulacji geometrii i zbieżności kół.

Pompowanie opon azotem

Od początku lat sześćdziesiątych laboratoria producentów ogumienia oraz niezależne instytucje badawcze prowadziły badania nad zagadnieniem wpływu medium wypełniającego oponę na jej zużycie i bezpieczeństwo jazdy.
 Już wtedy wyniki przeprowadzanych prób potwierdziły techniczno-ekonomiczną zasadność stosowania azotu. Początkowo gaz ten wykorzystywany był głównie do pompowanie kół pojazdów pracujących w najcięższych warunkach: w przemyśle wydobywczym, lotniczym, w transporcie towarów palnych i niebezpiecznych, a także w sportach samochodowych (Formuła1). Z czasem wykorzystywanie azotu w wulkanizacji stawało się coraz bardziej popularne, początkowo w krajach Europy Zachodniej, docierając powoli także do krajow Europy Centralnej i Wschodniej. W dzisiejszych czasach metoda ta jest już szeroko stosowana także na rynku polskim. Nic w tym dziwnego, gdyż pompowanie kół azotem niesie za sobą nie tylko określone korzyści ekonomiczne, ale jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

Plusy wykorzystywania azotu do pompowania opon:

› stały poziom ciśnienia w oponie bez względu na temperaturę opony
› azot znacznie wydłuża czas stałego ciśnienia w oponie – w oponie napompowanej powietrzem spadek ciśnienia następuje 3 krotnie szybciej niż w oponie napompowanej azotem. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie, gdyż ciśnienie w oponie niższe od nominalnego o 0,2 bara skraca żywotność opony o 10%, a ciśnienie niższe o 0,6 bara powoduje skrócenie jej żywotności niemalże o połowę.
› spadek zużycia paliwa dzięki utrzymaniu stałego ciśnienia w oponie (zmniejszenie oporów i tarcia)
› eliminacja ryzyka wybuchu opony związanego z przegrzaniem
› lepsza przyczepność opony do drogi (na zakrętach)
› większa skuteczność przyspieszania i hamowania
› azot znacznie zwiększa żywtność opon (przeprowadzone testy wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu o 6% powoduje wydłużenie ż
ywotności aż o 22%)
› azot znacznie zmniejsza absorbowanie wilgoci z otoczenia, a ponadto nie wchodzi w reakcje chemiczne z metalami, w wyniku czego
znacznie spada ryzyko korozji i utleniania się felg w samochodzie